Rzetelna firma
Sani-Trans-Med

Transport sanitarny w POZ

Kto może skorzystać z przewozu?

Świadczenia realizujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pacjent może skorzystać z prywatnego przewozu sanitarnego w sytuacji, gdy:

  • wymaga on leczenia określonego schorzenia w innej placówce leczniczej (ambulatoryjna opieka specjalistyczna) – z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia,
  • >konieczne jest zachowanie ciągłości leczenia realizowanego przez lekarza POZ,
  • wymaga on przewozu sanitarnego z miejsca zamieszkania do szpitala, gdzie będzie poddany leczeniu stacjonarnemu,
  • konieczny jest przewóz pacjenta w celu badań lub innych zabiegów i procedur medycznych wynikających z leczenia prowadzonego przez lekarza POZ.

Transport sanitarny POZ odbywa się nowoczesnym ambulansem i realizowany jest na podstawie skierowania lekarza POZ. Świadczenie obejmuje przewóz do najbliższego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, a w przypadku, które realizowane są w trybie ambulatoryjnym, także z powrotem do miejsca zamieszkania pacjenta.

Transport sanitarny „daleki” w POZ

Transportem sanitarnym „dalekim” w POZ jest świadczenie, które przysługuje świadczeniobiorcom znajdującym się na listach lekarzy POZ, gdy konieczne jest przewiezienie pacjenta na odległość przekraczającą 120 km w obie strony.

Ze świadczeń prywatnego transportu medycznego „dalekiego” w POZ pacjent może skorzystać, gdy z przyczyn losowych korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Polski lub poza jej granicami. W pierwszym przypadku pacjent może skorzystać z przewozu „dalekiego” POZ gdy:

  • stan jego zdrowia nie pozwala mu na samodzielne dotarcie do poradni specjalistycznej: prywatny przejazd sanitarny obejmuje wtedy przejazd od znajdującej się najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta placówki medycznej do poradni specjalistycznej i z powrotem,
  • gdy musi skorzystać z wysokospecjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych: przejazd obejmuje prywatny transport medyczny w obie strony, gdy pacjent, ze względu na stan zdrowia, nie może samodzielnie dotrzeć do poradni specjalistycznej.

Z usług transportu sanitarnego „dalekiego” POZ można skorzystać także podczas korzystania z opieki zdrowotnej poza granicami Polski. Świadczenia mogą obejmować wówczas:

  • prywatny transport medyczny do domu: przejazd realizowany jest od granicy Polski do miejsca zamieszkania. Pacjent może skorzystać z niego w sytuacji, gdy korzysta z opieki medycznej za granicą, a jego stan – choć stabilny – nie pozwala mu na samodzielny powrót do domu,
  • prywatny transport medyczny do szpitala: świadczenie obejmuje przewiezienie pacjenta od granicy Polski do szpitala położonego najbliżej miejsca jego zamieszkania, w którym możliwe jest kontynuowanie leczenia. Pacjent może skorzystać ze świadczenia, kiedy stan jego zdrowia pozwala na uzyskanie wypisu ze szpitala i przejazd ambulansem.

Prywatny transport sanitarny „daleki” POZ realizowany jest na podstawie wniosku. Powinno do niego być dołączone zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza szpitala, w którym udzielono pacjentowi świadczeń szpitalnych. Wniosek powinien także zawierać opis niesprawności pacjenta, wystawione przez lekarza POZ potwierdzenie o zasadności usługi, wskazanie realizatora prywatnego transportu medycznego i informację, czy przejazd dotyczy kontynuowania czy zakończenia leczenia.

Kontakt

zdj Sani-Trans-Med

Rejon działania: Dolny Śląsk, cała Polska.

ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław

ul. Bankowa 9, Bielawa

ul. Cicha 4, Dzierżoniów


tel. kom.

782 961 999 / 666 937 999
e-mail: sani-trans-med@o2.pl