Usługi

Przewóz chorych i niepełnosprawnych

Firma SANI-TRANS-MED oferuje prywatny transport medyczny. Dbamy o Pacjentów wymagających przewozu i zabezpieczenia medycznego na najwyższym poziomie. Zapraszamy do zapoznania się z listą usług SANI-TRANS-MED.

Oferujemy przewóz:

 • chorych do i ze szpitala
 • osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
 • materiałów medycznych

Zapewniamy dowóz pacjentów:

 • na chemioterapię,
 • na badania,
 • na zabiegi diagnostyczne,
 • na zabiegi terapeutyczne.

Ponadto w ofercie:

 • obsługa transportowa Stacji Dializ,
 • zabezpieczanie medyczne imprez masowych,
 • inne przewozy ambulansem.

Wykonujemy usługi dla osób prywatnych oraz instytucji na terenie Dolnego Śląska i całego kraju.

W zależności od potrzeb i stanu zdrowia Pacjenta realizujemy przewóz chorych karetką, w której oprócz kierowcy lub sanitariusza, opiekę sprawuje również wykwalifikowany personel medyczny. Umożliwiamy dowóz w obecności: lekarza, ratownika, pielęgniarki, czy położnej.

Dzięki wysokim kwalifikacjom i doświadczeniu naszych pracowników jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalny transport sanitarny nawet najbardziej wymagającym Klientom.

Do Państwa dyspozycji posiadamy ambulanse podstawowe (typ P), które spełniają rygorystyczne wymogi norm sanitarnych i jakościowych PN-EN oraz standardy ustalone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Transport niepełnosprawnych przystosowany jest do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Pojazdy są klimatyzowane, a także posiadają system niezależnego ogrzewania postojowego, aby zapewnić naszym Klientom najwyższy stopień komfortu.

 

Oferujemy szybki, bezpieczny i komfortowy przewóz chorych oraz osób niepełnosprawnych w sytuacji, gdy ich sytuacja zdrowotna nie pozwala im na samodzielne poruszanie się. Prywatny transport medyczny świadczymy nie tylko na terenie Polski, ale również poza jej granicami.

Przeprowadzany przez nas prywatny transport chorych odbywa się przy asyście ratowników, lekarzy i pielęgniarek, którzy posiadają doświadczenie w przewozie sanitarno-medycznym oraz w pracy z pacjentami i osobami niepełnosprawnymi. Nasz zespół gwarantuje przewożonej osobie opiekę od momentu przyjazdu do chwili dowiezienia jej pod wskazany adres. Gwarantujemy punktualne i sprawne przejazdy – odbieramy pacjenta z miejsca zamieszkania, po czym znosimy go na noszach lub na wózku do naszego pojazdu. Prywatny transport przeprowadzamy nie tylko do szpitali czy placówek medycznych w obrębie jednego miasta. Wykonujemy także przewozy chorych na zabiegi rehabilitacyjne oraz do sanatoriów do innych miast. Kursujemy też pomiędzy poszczególnymi placówkami: przychodniami, ośrodkami diagnostycznymi czy przychodniami.

Do dyspozycji mamy nowoczesne ambulanse o podwyższonych standardach marki Mercedes i Volkswagen. Pojazdy spełniają wszystkie rygorystyczne wymogi norm sanitarnych i jakościowych, a także wyposażone są w klimatyzację i systemy amortyzujące. Dzięki temu nawet wielogodzinna podróż będzie zarówno bezpieczna, jak i komfortowa. Wewnątrz ambulansu znajdują się:

 • miejsce leżące,
 • miejsce dla osoby na wózku inwalidzkim,
 • miejsce dla opiekuna,
 • niezbędny sprzęt medyczny i pomocniczy.

Praca całego zespołu odpowiedzialnego za prywatny transport medyczny koordynowana jest przez Całodobową Centralę Alarmową. Zgłoszenia na prywatny przewóz chorych przyjmujemy przez całą dobę, nie tylko w dni robocze, ale także święta i dni wolne od pracy. Po skonsultowaniu się z Całodobową Centralą Alarmową nasi wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy możliwie najszybciej zaplanują i zorganizują odpowiedni transport chorej osoby, biorąc przy tym pod uwagę stan jej zdrowia.

Wszystkim osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności oferujemy bezpieczny i komfortowy prywatny transport medyczny. Przewóz chorych zawsze realizowany jest przez jednego z naszych wykwalifikowanych, doświadczonych w przewozie sanitarnym kierowców-ratowników, któremu towarzyszy ratownik. W razie konieczności lub życzenia klienta, dwuosobowy zespół może być wspomagany przez lekarzy i pielęgniarki, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami na wózkach inwalidzkich.

Klientom gwarantujemy punktualną i profesjonalną realizację transportu niepełnosprawnych. Nasi ratownicy zapewniają przeniesienie osoby na wózku inwalidzkim z mieszkania do pojazdu. Gwarantujemy, że przeniesienie chorej osoby z dowolnego piętra do ambulansu i z powrotem odbywa się w bezpieczny sposób. Przeprowadzamy prywatny transport niepełnosprawnych i ich opiekunów w dowolne miejsce docelowe:

 • do szpitala i z powrotem do domu,
 • na badania,
 • na zabiegi rehabilitacyjne,
 • do domów opieki,
 • do sanatoriów.

Jakich pojazdów używamy do transportu chorych?

Do dyspozycji mamy wygodne ambulanse o podwyższonym standardzie marki Mercedes i Volkswagen, w których posiadamy wystarczająco dużo miejsca, by zapewnić komfortowy transport chorych. Pojazdy są dostosowane nie tylko do prywatnego przejazdu medycznego osób na wózkach inwalidzkich, ale także do przewożenia osób w pozycji leżącej. W wyposażeniu ambulansu znajduje się również aparatura sanitarno-medyczna, która jest niezbędna w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy.

Podczas przejazdu osoba niepełnosprawna przez cały czas znajduje się pod okiem i opieką naszych ratowników i lekarzy. Doświadczenie kierowców oraz wysoki standard posiadanych przez naszą firmę samochodów sprawiają, że prywatny przewóz medyczny osób na wózku inwalidzkim przebiega sprawnie, wygodnie i bezpiecznie.

Używane przez nas ambulanse dostosowane są do przewozu chorych w różnym wieku. Jedynym warunkiem skorzystania ze świadczeń prywatnego transportu medycznego jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Kto może skorzystać z przewozu?

Świadczenia realizujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pacjent może skorzystać z prywatnego przewozu sanitarnego w sytuacji, gdy:

 • wymaga on leczenia określonego schorzenia w innej placówce leczniczej (ambulatoryjna opieka specjalistyczna) – z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia,
 • konieczne jest zachowanie ciągłości leczenia realizowanego przez lekarza POZ,
 • wymaga on przewozu sanitarnego z miejsca zamieszkania do szpitala, gdzie będzie poddany leczeniu stacjonarnemu,
 • konieczny jest przewóz pacjenta w celu badań lub innych zabiegów i procedur medycznych wynikających z leczenia prowadzonego przez lekarza POZ.

Transport sanitarny POZ odbywa się nowoczesnym ambulansem i realizowany jest na podstawie skierowania lekarza POZ. Świadczenie obejmuje przewóz do najbliższego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, a w przypadku, które realizowane są w trybie ambulatoryjnym, także z powrotem do miejsca zamieszkania pacjenta.

Transportem sanitarnym „dalekim” w POZ jest świadczenie, które przysługuje świadczeniobiorcom znajdującym się na listach lekarzy POZ, gdy konieczne jest przewiezienie pacjenta na odległość przekraczającą 120 km w obie strony.

Ze świadczeń prywatnego transportu medycznego „dalekiego” w POZ pacjent może skorzystać, gdy z przyczyn losowych korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Polski lub poza jej granicami. W pierwszym przypadku pacjent może skorzystać z przewozu „dalekiego” POZ gdy:

 • stan jego zdrowia nie pozwala mu na samodzielne dotarcie do poradni specjalistycznej: prywatny przejazd sanitarny obejmuje wtedy przejazd od znajdującej się najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta placówki medycznej do poradni specjalistycznej i z powrotem,
 • gdy musi skorzystać z wysokospecjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych: przejazd obejmuje prywatny transport medyczny w obie strony, gdy pacjent, ze względu na stan zdrowia, nie może samodzielnie dotrzeć do poradni specjalistycznej.

Z usług transportu sanitarnego „dalekiego” POZ można skorzystać także podczas korzystania z opieki zdrowotnej poza granicami Polski. Świadczenia mogą obejmować wówczas:

prywatny transport medyczny do domu: przejazd realizowany jest od granicy Polski do miejsca zamieszkania. Pacjent może skorzystać z niego w sytuacji, gdy korzysta z opieki medycznej za granicą, a jego stan – choć stabilny – nie pozwala mu na samodzielny powrót do domu,

prywatny transport medyczny do szpitala: świadczenie obejmuje przewiezienie pacjenta od granicy Polski do szpitala położonego najbliżej miejsca jego zamieszkania, w którym możliwe jest kontynuowanie leczenia. Pacjent może skorzystać ze świadczenia, kiedy stan jego zdrowia pozwala na uzyskanie wypisu ze szpitala i przejazd ambulansem.

Prywatny transport sanitarny „daleki” POZ realizowany jest na podstawie wniosku. Powinno do niego być dołączone zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza szpitala, w którym udzielono pacjentowi świadczeń szpitalnych. Wniosek powinien także zawierać opis niesprawności pacjenta, wystawione przez lekarza POZ potwierdzenie o zasadności usługi, wskazanie realizatora prywatnego transportu medycznego i informację, czy przejazd dotyczy kontynuowania czy zakończenia leczenia.